O nás

AdHoc Orchestra je komorné zoskupenie mladých hudobníkov, ktorí začali svoje spolupôsobenie v roku 2010 v Rajci. Keďže sa zišli len kvôli jednej príležitosti, vznikol príznačný názov AdHoc, čo znamená
„na teraz“. Teleso prešlo mnohými obmenami, a funguje pod názvom AdHoc Orchestra, a v menšej hudobnej formácii ako AdHoc Trio.

Pomenovanie má význam aj dnes, pretože zloženie zoskupenia je vždy jedinečné.  V jeho obsadení môžete nájsť flautu, klarinet, hoboj, fagot, lesný roh, husle, violončelo, kontrabas, klavír, gitaru či perkusie a cimbal.
Na svoje koncerty si pozýva špeciálnych hudobných hostí. Členovia orchestra sú absolventmi Konzervatória v Žiline, Akadémie umení v Banskej Bystrici, VŠMU v Bratislave a JAMU v Brne. Prezentujú sa klasickou, muzikálovou, filmovou a populárnou hudbou interpretovanou vo vlastných aranžmánoch.

Teleso sa pravidelne podieľa na organizácii vianočných a duchovných koncertov, prezentuje sa vlastnými koncertmi v rámci kultúrnych podujatí mesta Žilina, ale aj v zahraničí, účinkuje na firemných akciách, eventoch a svadobných obradoch.