Média

Je nereálne cestovať v čase …

… No prostredníctvom hudby to je reálny unikát v jednom okamihu.