KTO SME?

Michaela Kubištelová pôsobí aj ako hosťujúca sólistka v Národním divadle Moravskoslezském v Ostrave.

Michaela Kubištelová – soprán

„Hudba – jako déšť, kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje jej.“

Romain Rolland

Štúdium spevu začala v roku 2005 na Žilinskom konzervatóriu, pokračovala na VŠMU v Bratislave a na Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi v Perugii – Taliansko. Absolvovala interpretačné spevácke kurzy pod vedením Maestry Mietty Sighele a interpretačné barokové kurzy pod vedením anglického kontratenora Robina Tysona.

Momentálne pôsobí ako pedagogička spevu na Konzervatóriu v Žiline … read more

Anna BREZÁNIOVÁ – klarinet

„Hudba s Bohom je môj život.“

Štúdium hry na klarinete začala na Žilinskom konzervatóriu v roku 2010, paralelne popri štúdiu na Žilinskej univerzite v Žiline (2008-2013), v odbore aplikovaná matematika. Magisterské štúdium ukončila na FMU Akadémií umení v Banskej Bystrici (2022), kde momentálne aj pokračuje na doktorandskom študijnom programe hudobné umenie u popredného slovenského klarinetistu doc. Mgr. art. Ronalda Šebestu, ArtD. Je spoluzakladateľkou a umeleckou vedúcou komorného zoskupenia AdHoc Orchestra (2010) … read more

Anna Brezániová sa v súčasnosti venuje pedagogickej a koncertnej činnosti.
Michael Berki je vyhľadávaným sólovým a komorným hráčom.

Michael BERKI – klavír

motto …

Štúdium klavíra začal na konzervatóriu v Žiline (1996-2002) pod pedagogickým vedením MgA. Dariny Švárnej, pokračoval na VŠMU v Bratislave (2004-2009) v klavírnej triede prof. Daniely Varínskej. Doktorandské štúdium absolvoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici (2017-2019) u prof. Mariána Lapšanského. Od roku 2009 pôsobí na Žilinskom konzervatóriu ako pedagóg hry na klavíri … read more