KTO SME?

Michaela Kubištelová – soprán

„Hudba je pre mňa … “

Štúdium spevu začala v roku 2005 na Žilinskom konzervatóriu, pokračovala na VŠMU v Bratislave a na Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi v Perugii – Taliansko. Absolvovala interpretačné spevácke kurzy pod vedením Maestry Mietty Sighele a interpretačné barokové kurzy pod vedením anglického kontratenora Robina Tysona.

Momentálne pôsobí ako pedagogička spevu na Konzervatóriu v Žiline, ako hosťujúca sólistka v Národním divadle Moravskoslezském v Ostrave.

read more

Anna BREZÁNIOVÁ – klarinet

„Hudba s Bohom je môj život.“

Štúdium hry na klarinete začala na Žilinskom konzervatóriu v roku 2010, paralelne popri štúdiu na Žilinskej univerzite v Žiline (2008-2013), v odbore aplikovaná matematika. Magisterské štúdium ukončila na FMU Akadémií umení v Banskej Bystrici, v študijnom programe Interpretačné umenie (2022), u popredného slovenského klarinetistu doc. Mgr. art. Ronalda Šebestu, ArtD. Je spoluzakladateľkou a umeleckou vedúcou komorného zoskupenia AdHoc Orchestra (2010). V súčasnosti sa venuje pedagogickej činnosti na ZUŠ Ferka Špániho (2013) a na Konzervatóriu v Žiline (2017).

read more

Michael BERKI – klavír

motto …

Štúdium klavíra začal na konzervatóriu v Žiline (1996-2002) pod pedagogickým vedením MgA. Dariny Švárnej, pokračoval na VŠMU v Bratislave (2004-2009) v klavírnej triede prof. Daniely Varínskej. Doktorandské štúdium absolvoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici (2017-2019) u prof. Mariána Lapšanského. Od roku 2009 pôsobí na Žilinskom konzervatóriu ako pedagóg hry na klavíri.

Je vyhľadávaným sólovým a komorným hráčom.

read more